M12数据传输连接器 D扣 X扣

M12数据连接器D扣 CAT5 屏蔽 UL认证 螺钉接线

zurück

技术参数

芯数

电缆出口直径

订货号

4芯

6-8mm

99 3729 810 04 


                                                                              

锁紧方式 M12螺母锁紧
接线方式 螺钉接线
导线截面(mm) 0.75 mm²
导线截面(AWG) 18
电缆出口直径 6 – 8 mm
线缆长度 -
防护等级 IP67
插拔周期 >100 次插拔周期
最高工作温度 85 °C
最低工作温度 -40 °C
额定电压 250 V
额定冲击电压 2500 V
污染等级 3
过电压等级 II
绝缘等级 III
额定电流(40°C) 4 A
触点电阻 ≤ 3 mΩ
插针材料 CuZn(黄铜)
插针表面材料 Au(金)
插头主体材料 PA
外壳材料 镀镍的压铸锌

  

相关产品及附件